Zaloguj sięZarejestruj się

Szukaj w bazie firm

Ilość firm w bazie: 424

rss FB

Wymagania dyrektyw unijnych wobec stali nierdzewnych

Strony 1


Niedziela, 13 kwietnia 2008

Wstąpienie Polski w struktury Unii Europejskiej zobligowało nasz kraj do dostosowania wielu dziedzin życia do wymagań przepisów unijnych. Głównie do wymagań dyrektyw regulujących poszczególne dziedziny gospodarki. Kilka dyrektyw dotyczy zastosowań w przemyśle oraz budownictwie, a co jest z tym związane, określają one również minimalne wymagania jakie powinny spełniać szeroko rozumiane materiały (w tym również stale nierdzewne).

Dyrektywami oraz związanymi z nimi normami, które dotyczą materiałów, a w szczególności szerokiego stosowania stali, w tym również odpornej korozyjnie są:

  • dyrektywa 97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych,
  • dyrektywa 87/404/EWG RADY z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do prostych zbiorników ciśnieniowych,
  • dyrektywa 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów prawnych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych.
  • dyrektywa 93/64/EWG RADY z dnia 22 lipca 1993 r. w sprawie nowego podejścia do harmonizacji technicznej oraz normalizacji i wymogów umieszczania oznakowania CE.


 

Wymienione dyrektywy posiadają rozdziały dotyczące wymagań stawianych materiałom użytym do budowy. Wymagania w dyrektywach są określone w sposób ogólny, obejmujący najczęściej opisowe przedstawienie własności materiałów. Z pomocą przychodzą normy zharmonizowane z dyrektywą. Wykaz norm zharmonizowanych jest dostępny na stronach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Na dzień dzisiejszy istnieje około 200 polskich norm zharmonizowanych z dyrektywą 97/23/WE oraz 470 dotyczących dyrektywy 89/106/EWG. Spełnienie wytycznych zawartych w odpowiednich normach zharmonizowanych nakazuje domniemywać, że są również spełnione wymagania odpowiednich dyrektyw.

Jedną z najbardziej restrykcyjnych dyrektyw pod względem stosowanych materiałów, a w szczególności stali, jest dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych. Doskonałe opracowanie tej dyrektywy zostało opisane w artykule „Materiały i ich własności” pod redakcją Andrzeja Zagórskiego oraz Marka Zdankiewicza. Opisane zostały wymagania dyrektyw (97/23/WE i 87/404/EWG ) oraz interpretacja tych wymagań z podaniem odpowiednich norm zharmonizowanych. W artykule zostały również przedstawione wymagania stawiane w stosunku do materiałów przez takie instytucje jak Urząd Dozoru Technicznego. Dodatkowo w opracowaniu zawarto tablice oraz wykresy z właściwościami stali odpornych korozyjnie w różnych warunkach pracy. Artykuł opisuje również wymagane dokumenty kontroli wyrobów hutniczych wprowadzanych na rynek europejski.

Trochę gorzej wypada na tle tych dyrektyw, dyrektywa dotycząca budownictwa. Wynika to z szerokiego zakresu jaki ona obejmuje. Mnogość materiałów budowlanych w różnych państwach europejskich spowodowała, że powstało obecnie ponad 400 norm zharmonizowanych, a wg zapewnień instytucji zajmujących się certyfikacją możliwym jest, że powstanie bądź zostanie dostosowanych kolejnych kilkaset. Taka ilość norm z pewnością przeraża i powoli sprawia, że producenci jaki i dystrybutorzy materiałów budowlanych omijają ich stosowanie tak jak przez ponad 10 lat od napisania dyrektywy nie kwapiono się do jej stosowania.

Stale odporne korozyjnie stały się obecnie jednym z ulubionych materiałów w rękach architektów. Wymagania stawiane temu materiałowi zawarte są w kilku normach zharmonizowanych z dyrektywą 89/106/EWG, które dotyczą kształtek i rur w instalacjach wody użytkowej i transportu innych płynów oraz w normach związanych z wykładzinami kominów. Instytucje zajmujące się normalizacją nie opracowały na chwilę obecną norm zharmonizowanych dotyczących stali odpornych korozyjnie ani nie wskazują, które z norm spełniają tę dyrektywę w szerszym zastosowaniu niż przytoczone. Pozostaje jedynie domniemanie, że stale odporne korozyjnie spełniające wymagania dyrektyw takich jak 97/23/WE oraz 87/404/EWG oraz związanych z nimi norm zharmonizowanych spełniają również wymagania dyrektywy 89/106/EWG. Takie założenie w świetle obowiązującego prawa pozwala na zastosowanie innych norm zharmonizowanych i otwiera drogę do oznaczania wyrobów hutniczych europejskim znakiem zgodności CE, co potwierdzają przedstawiciele instytucji zajmujących się certyfikacją.

Dla wielu producentów oraz dystrybutorów wprowadzane dyrektywy miały otwierać drogę na rynki europejskie. Okazuje się, że wiele małych firm nie jest w stanie przebrnąć przez gąszcz przepisów oraz stworzyć wymaganej dokumentacji. Zaczynają one pomijać te przepisy pomimo, że ich wyroby czy usługi są najwyższej jakości i nie decydują o tym dyrektywy tylko doświadczenie, tradycja oraz rynek weryfikujący producentów i dystrybutorów.

Zatrważająca liczba norm dotyczących dyrektyw o wyrobach budowlanych nasuwa jedną myśl: Zbudowane tysiąc lat temu bez dyrektyw i norm unijnych zamki stoją do dziś. Ciekawe, ile przetrwają dzisiejsze znormalizowane budowle.

 

Wojciech Chiniewicz - nierdzewka.com

Strony 1


Witaj! Z dumą oddajemy w Twoje ręce pierwszy w Polsce portal internetowy w pełni poświęcony stali nierdzewnej. Już od dawna przyglądaliśmy się ogromnemu zainteresowaniu związanemu z rynkiem stali nierdzewnej w Polsce. Doszliśmy do wniosku, że warto stworzyć miejsce, gdzie będą mogli spotkać się zarówno klienci jak i producenci zainteresowani rynkiem popularnej "nierdzewki".

Tak powstał nasz portal, który jest jedynym tak kompleksowym źródłem informacji na temat stali nierdzewnej. Naszą redakcję zasilają tylko osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży. Za jakość i rzetelność podawanych przez nas informacji odpowiada grono doświadczonych ekspertów. Do tworzenia portalu zapraszamy również naszych czytelników, których cechuje, tak jak nas, pasja i zaangażowanie. Dziękujemy za liczne słowa uznania ze strony użytkowników portalu i zapraszamy do odwiedzania naszej strony.